SPONZORING

 

PODMÍNKY PRO SPONZORING

sponzoring od naší firmy můžete žádat na základě kopie daňového dokladu, nebo faktury s vystavením na organizaci pořádající akci, nebo na její členy a to s datem né starším 12 měsíců od data žádosti. Dále jsou upřednostněny sportovní kynologické akce, které jsou následně prezentovány v časopisech (Psí sporty, Pes přítel člověka). V žádosti prosím uvádějte počet startujících, nebo předběžný počet účastníků akce (výstavy, bonitace, závody) a místo konání. Jedná-li se o několikátý ročník, prosíme o informace z let předchozích. Přednost mají akce světové, republikové a klubové. Občas přispějeme i na menší závody. 

 

Bez předchozího nákupu je šance na sponzoring nulová!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Helena a Jiří Čejkovi, Svatoslav 7, 675 07 Čechtín, Česká republika, IČO: 60406453, DIČ: CZ6412200663
tel/fax: +420 568 850 924, mobil +420 602 523 225, e-mail: cejkajiri@volny.cz, www.hst-cejka.com
© www.lucieskopalova.com - tvorba www - grafika